ကျောင်းပိတ်ရက်ကြေငြာခြင်း

Saturday, February 1, 2020
Yangon

5 ရက် ဖေဖော်ဝါရီ 2020 မှ 7 ရက် ဖေဖော်ဝါရီ 2020 အထိ သုံးရက်ကို Y-Max မိသားစုနှင့် ဝန်ထမ်းများအားလုံး Company Annual Trip သွားမည် ဖြစ်ပါသဖြင့် Y-Max College နှင့် Y-Max Training Center များရှိ အတန်းများ အားလုံး ပိတ်ကြောင်း အသိပေးကြေငြာ အပ်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေဖြင့် အဆင်မပြေမှု တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးပါရန် လေးစားစွာ မေတ္တာရပ်ခံ အပ်ပါသည်။

Comments

Anonymous's picture
Smith (not verified)

3

Fri, 12/18/2020 - 03:53
Anonymous's picture
Smith (not verified)

3

Fri, 12/18/2020 - 03:54
Anonymous's picture
Smith (not verified)

3

Fri, 12/18/2020 - 03:54
Anonymous's picture
Smith (not verified)

3

Fri, 12/18/2020 - 03:54
Anonymous's picture
Smith (not verified)

3

Fri, 12/18/2020 - 03:54
Anonymous's picture
Smith (not verified)

3

Fri, 12/18/2020 - 03:54
Anonymous's picture
Smith (not verified)

3

Fri, 12/18/2020 - 03:54
Anonymous's picture
Smith (not verified)

3

Fri, 12/18/2020 - 05:26
Anonymous's picture
Smith (not verified)

3

Fri, 12/18/2020 - 05:26
Anonymous's picture
Smith (not verified)

3

Fri, 12/18/2020 - 05:26
Anonymous's picture
Smith (not verified)

3

Fri, 12/18/2020 - 05:26
Anonymous's picture
Smith (not verified)

3

Fri, 12/18/2020 - 05:26
Anonymous's picture
Smith (not verified)

3

Fri, 12/18/2020 - 05:26
Anonymous's picture
hxkcovsvsf (not verified)
Fri, 11/19/2021 - 04:05
Anonymous's picture
Brendon (not verified)
Fri, 11/19/2021 - 16:15
Anonymous's picture
Demetrius (not verified)
Fri, 11/26/2021 - 02:34
Anonymous's picture
Benito (not verified)
Fri, 11/26/2021 - 02:42
Anonymous's picture
Wilson (not verified)
Fri, 11/26/2021 - 02:50
Anonymous's picture
Milton (not verified)
Fri, 11/26/2021 - 02:57
Anonymous's picture
Bradford (not verified)
Fri, 11/26/2021 - 03:05
Anonymous's picture
Quinton (not verified)
Fri, 11/26/2021 - 03:13
Anonymous's picture
Damon (not verified)
Fri, 11/26/2021 - 03:21
Anonymous's picture
Ahmed (not verified)
Fri, 11/26/2021 - 03:28
Anonymous's picture
Mathew (not verified)
Fri, 11/26/2021 - 03:36
Anonymous's picture
Issac (not verified)
Fri, 11/26/2021 - 03:43
Anonymous's picture
Merrill (not verified)
Fri, 11/26/2021 - 03:51
Anonymous's picture
Johnie (not verified)
Fri, 11/26/2021 - 03:58
Anonymous's picture
Devin (not verified)
Fri, 11/26/2021 - 04:06
Anonymous's picture
Edmundo (not verified)
Fri, 11/26/2021 - 04:13
Anonymous's picture
Odell (not verified)
Fri, 11/26/2021 - 04:21
Anonymous's picture
Heath (not verified)
Fri, 11/26/2021 - 04:28
Anonymous's picture
Paige (not verified)
Fri, 11/26/2021 - 04:35
Anonymous's picture
Duncan (not verified)
Fri, 11/26/2021 - 04:43
Anonymous's picture
Emile (not verified)
Fri, 11/26/2021 - 04:50
Anonymous's picture
Cletus (not verified)
Fri, 11/26/2021 - 04:58
Anonymous's picture
Marcel (not verified)
Fri, 11/26/2021 - 05:05
Anonymous's picture
Reuben (not verified)
Fri, 11/26/2021 - 05:12
Anonymous's picture
Cristobal (not verified)
Fri, 11/26/2021 - 05:20
Anonymous's picture
Granville (not verified)
Fri, 11/26/2021 - 05:27
Anonymous's picture
Layla (not verified)
Fri, 11/26/2021 - 05:34
Anonymous's picture
Guillermo (not verified)
Fri, 11/26/2021 - 05:42
Anonymous's picture
Stuart (not verified)
Fri, 11/26/2021 - 05:49
Anonymous's picture
Valeria (not verified)
Fri, 11/26/2021 - 05:57
Anonymous's picture
Lily (not verified)
Fri, 11/26/2021 - 06:04
Anonymous's picture
Gustavo (not verified)
Fri, 11/26/2021 - 06:12
Anonymous's picture
Brett (not verified)
Fri, 11/26/2021 - 06:19
Anonymous's picture
Megan (not verified)
Fri, 11/26/2021 - 06:26
Anonymous's picture
Isreal (not verified)
Fri, 11/26/2021 - 06:34
Anonymous's picture
Antoine (not verified)
Fri, 11/26/2021 - 06:42
Anonymous's picture
Erwin (not verified)
Fri, 11/26/2021 - 06:49

Pages

Anonymous's picture